MOTRIZITATEA Oinarrizko Ikastaroaren 2. promozioa / 2a promoción del Curso Básico MOTRICIDAD

MOTRIZITATEA Oinarrizko Ikastaroa (2. PROMOZIOA), Casa Pikler – Budapest-eko babesarekin

Curso MOTRICIDAD 2º Promoción, con el respaldo de la Casa Pikler – Budapest.

 

Bi asteburutan egingo da / Se realizará en dos fines de semana:

  1. 2020ko Maiatzak 22, 23 eta 24 / Días 22, 23 y 24 de mayo de 2020.
  2. 2020ko Ekainak 5, 6 eta 7 / Días 5, 6 y 7 de junio de 2020.

IKASTAROAREN PREZIOA / PRECIO DEL CURSO:

  • Bazkideak / Socias/os: 550 €
  • Ez bazkideak / No socias/os: 625 €

LEKUA / LUGAR: LIZARRA/ESTELLA (Nafarroa) – PLISTI-PLASTA ESPACIO FAMILIAR – FAMILIA GUNEA

PLAZA MUGATUAK / PLAZAS LIMITADAS: 18 plaza

IZEN-EMATE ALDIA / PERIODO DE INSCRIPCIÓN:

  • BAZKIDEAK: Martxoak 2tik apirilak 5 arte / SOCIAS/OS: del 2 de marzo al 5 de abril.
  • EZ-BAZKIDEAK: Martxoak 9tik apirilak 5 arte / NO SOCIAS/OS: del 9 de marzo al 5 de abril.