Lege oharra

1 SARRRERA

PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek Interneten eskaintzen duen webgune hau erabiltzeko Baldintza Orokorrak ezartzen ditu dokumentu honek. Webgune honetara sartu ahal izateko, erabiltzaileek aurrez klausula multzo honetan agertzen diren terminoak, baldintzak, jakinarazpenak, ohartarazpenak eta gainerako lege-oharrak irakurri eta onartu beharko dituzte ezinbestez. Webgune honetara doan sar daiteke, eta, ikusi ahal izateko, ez da beharrezkoa aurretik inolako harpidetzarik edo erregistrorik egitea. Eskuragarri egon daitezkeen beste webgune batzuetarako konexioak eta erabiltzaileek orri horiei eman diezaieketen erabilera, berriz, erabilerari buruzko honako Baldintza Orokor hauei eta webgune horiek eska ditzaketen baldintza espezifikoei atxikita daude. Debekatuta dago berariaz baimendutakoa ez den beste edozein erabilera.

2 WEBGUNE HONEN TITULARRAREN IDENTITATEA

Hauek dira webgune honen arduradunaren identifikazio-datuak: PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA.

3 ZERBITZU-EMAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

1.- Zerbitzuaren hornitzaile gisa, PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA webgune honetan eskaintzen diren zerbitzuak ematera, erabiltzailearekin izan ditzakeen jakinarazpenen sekretua modu eraginkorrean bermatzera nahiz sor daitezken erreklamazioei erantzuna ematera behartuta dago. Web-orri honek ez ditu bisitarien datu pertsonalak jasotzen eta gordetzen, erabiltzaileak bere borondatez ematen ez baditu behintzat.

2.- PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek bere gain du, edozein unetan eta aurretik jakinarazi beharrik gabe, webgunean agertzen den informazioa edo haren aurkezpena edo konfigurazioa aldatzeko eta eguneratzeko eskubidea. Dena dela, aldaketa horiek erabiltzaileei jakinarazten saiatuko da, inguruabarrek ahalbidetzen dutenean.

3.- Webgunerako sarbidea eta bertako informazioa erabiltzeko modua webgunean sartzen den eta informazioa erabiltzen duen horren erantzukizun soila izango da. PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek ez du erantzukizunik izango informaziorako sarbide edo erabilera horretatik eratorritako edozein ondorioren, kalteren edo galeren gainean, bere eskuduntzak zehatz-mehatz erabiliz bete behar dituen lege-xedapenak aplikatzetik eratorritako jarduera horietan izan ezik. PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA ez ditu bermatzen zuzenean edo zeharka eskainitako informazioa edo zerbitzuak, aplikagarriak diren legeen arabera eman beharrekoak diren edo sozietatearen eta erabiltzailearen artean adostutako hitzarmenean esplizituki zehaztuta dauden bermeen kasuan izan ezik. PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek ez du bermatzen hirugarrenek emandako edukirik, ez eta emandako informazioaren egiatasuna, fidagarritasuna, xehetasuna, egokitasuna edo onura erabiltzaileek edo beste edozein pertsonak erabili dezaketen xederako.

4 ERABILTZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

1.- Une oro, erabiltzaileak webgune honetan agertzen diren zerbitzuak legez erabili beharko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-en jabetza intelektualeko eskubideak errespetatuz.

2.- Erabiltzaileak, PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek eskuragarri jartzen dizkion zerbitzuen bidez, ez du edukietan kalteak edo aldaketak eragin ditzakeen inolako ezer egingo, ez du webgunearen funtzionamendu zuzena oztopatuko, ez du inolako arazo teknikorik sortuko, ez ditu birus informatikoak izan ditzaketen elementuak igorriko eta ez du webgune hau erabat edo partzialki kaltetuko, interferituko edo etengo; horrez gain, ez du beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoa kontrolatuko edo aldatuko.

5 WEBGUNEAREN ETA HAREN ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDUAGATIK BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK BAZTERTZEA

1.- PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek ez du bermatzen webgune honen eta eskaintzen dituen zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasuna eta jarraitutasuna. Beraz, ez du erantzunkizunik webgunearen eta berorren zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasun- edo jarraitutasun-gabeziagatik erator daitezkeen edonolako kalte eta galeretan. Edonola ere, PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek ahalik eta ahaleginik handiena egingo du webgune hau etengabe eskuragarri izan dadin.

2.- PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek erabiltzaileentzat eskuragarri jartzen ditu datu pertsonalen pribatutasunari eusteko sistemak; sistema horiek datuetarako sarbidea eragozten diete hirugarrenei. PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek erabiltzaileak emandako datu pertsonalen konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta segurtasuna bermatzeko beharrezko segurtasun teknikoko eta antolaketako neurri guztiak ezarri ditu. Eta, beraz, aipatutako sozietatea edozein erantzukizunetatik salbuetsita geratuko da ezagutza hori gertatuz gero sor daitezkeen kalte eta galeren kasuan.

3.- PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek arlo horretan segurtasuna bermatzeko beharrezko neurri guztiak ezarri dituen arren, ez du kontrolatzen edota bermatzen web-orri honen edukietan birusik ez dagoenik, ez eta erabiltzailearen sistema informatikoan edo haren sistema informatikoan gordeta dauden dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan (softwarean eta hardwarean) aldaketak eragin ditzakeen elementurik ez dagoenik ere. PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek ez du bere gain hartuko inolako erantzukizunik, edukietan egon daitezkeen birusek sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan eta abarretan sortutako aldaketek eragindako edozein motatako kalte eta galeretan.

4.- PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek ez du bermatzen webgunerako sarreran edo edukietan akatsik ez dagoela. Horregatik, erabiltzaileak PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA libratu egingo du bertan nabigatzerakoan webguneak sor diezaiokeen edozein itxaropen faltsurekin, erabilerarekin edo fidagarritasunarekin lotura duen edozein erantzukizunetik.

6 JABETZA INTELEKTUALA

Webgune honen eduki guztiak jabetza industrial eta intelektualeko eskubideek babestuta daude, besteak beste, testuak, irudiak, soinua, fitxategiak, markak, logoak, koloreen konbinazioa edota beste edozein elementurena, bere egitura eta diseinua, bertako materialak hautatzeko eta horiek aurkezteko modua, eta funtzionamendurako, sarrerarako eta erabilerarako beharrezkoak diren ordenagailu-programak; eta eskubide horiek PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-enak dira, edota, hala dagokionean, berorren lizentzia-emaileenak; eta errespetatu egin behar ditu webgune honen erabiltzaileak. Webgune honetara sartzen den erabiltzaileak ezin ditu aurrez aipatutako elementuak kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu, laga edo saldu, ez eta lortutako informaziotik eratorritako produktu edo zerbitzu berriak sortu ere. Erabiltzaileak erabilera pertsonalerako eta ez-komertzialerako edukiak ikustea eta kargatzea soilik izango du baimenduta. Gainera, ezin izango die hirugarrenei edo beste erakunde batzuei luzatu. Erabat debekatuta dago erabiltzaileak webgune hau aldatzea eta bertako edukietan inolako eraginik izatea (lotura edo esteketan eta antzekoetan, esaterako). PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek arretaz jokatuko du webgune honetako edukiak pornografikoak, xenofoboak, baztertzaileak, arrazistak eta difamatzaileak izan ez daitezen eta biolentzia bultza ez dezaten. Era berean, erabiltzaileentzat kaltegarria izan daitekeen edozein gorabehera eragozten saiatuko da.

7 ESTEKAK EDO LOTURAK

Ezin izango da beste edozein webgunetatik inolako loturarik ezarri atariarekin, PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek aurrez berariaz horretarako baimenik ematen ez badu. Web-orri honek PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek kudeatzen ez dituen beste atari edo webgune batzuetarako loturak edo estekak baditu, sozietate honek jakinarazten du atari edo webgune horien gainean inolako kontrolik ez duela eta ez dela bertako edukien erantzule. Webgune honek izan ditzakeen estekak informazio-erreferentzia gisa soilik eskainiko dira, horietatik eskainitako edukien, jabeen, zerbitzuen edo produktuen gaineko inolako balioespenik egin gabe. Edonola ere, PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-ek ez du bere gain hartuko hirugarren horiek eskainitako zerbitzuei dagokien edozein erreklamazio edo eskaera.

8 APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilerarako eta nabigaziorako Baldintza Orokorrak nahiz erabiltzailearen eta PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-en arteko edozein harreman Espainiako legeen mende egongo dira. Baldintza Orokor hauen edo bertako edukien ondorioz nahiz erabiltzailearen eta PIKLER-LÓCZY EUSKAL HERRIKO ELKARTEA-en harremanaren ondorioz sor daitekeen edozer auzitarako, bi alderdiak dagozkien epaitegiek eta auzitegiek berariaz duten jurisdikzioaren eta eskuduntzaren mende egongo dira, izan dezaketen beste edozein eskumen espresuki baztertuz.